Haber Detay

Haber Detay

31.12.2015 | Saha İstanbul'a üye olduk

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde verimliliğin yükseltilmesi ve rekabetin arttırılması gerekmektedir. Bununla birlikte üretilmiş ileri teknoloji ürünlerini uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile bunları destekleyecek yapılara, ihtiyacı vardır. Saha İstanbul, üye firmalarını savunma, havacılık ve uzay teknolojileri dalında lider yapmak, ulusal ve uluslararası pazarlarda etkin bir oyuncu haline getirmek için harekete geçti. Milli üretime destek vermek ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak isteyen bu derneğe üye olan firmamız Burak Alüminyum, bu girişimle birlikte devletimizin yerli sanayi geliştirme hedeflerine yardımcı olabilmek adına bir adım daha atmıştır.

SAHA İstanbul’un hedeflediği faaliyetlerin bazıları ise şöyle;

- Özellikli alanlar ya da ürünler geliştirmek sureti ile sektörel ihtisaslaşma yolu ile dünya markaları ortaya çıkartarak, küresel rekabet avantajı oluşturmak,

- Milli projelerde yerli katkı oranını arttırmak,   

- Kamu, özel ve uluslararası ihalelerde güç birliği yapmak, 

- Uluslararası akreditasyonu olan test ve belgelendirme merkezleri kurmak ve işletmek,

- Devlet ve özel eğitim kurumları ile eşgüdüm içinde olmak, üniversite, sanayi işbirliğini sağlamak, 

- İstanbul’u sivil havacılık, insansız hava araçları ve gemi inşa sanayinin merkezi yapmak.