AR-GE

AR-GE

İşletmelerin  içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarıp gerçekçi yaklaşımlarla stratejik planlarını uygulaması, geleceği görmesi ve bu gelecek doğrultusunda hareket etmesine bağlıdır.

Ar-Ge anlam olarak araştırma ve geliştirme'yi içeren, yüzünü tamamen geleceğe dönmüş olan Burak Alüminyum'un sahip olduğu vizyon çerçevesinde çok büyük paya sahip bir oluşumdur.  Ülkemizin büyüyen ekonomisine paralel olarak gelişen teknolojinin üretimi için yapılacak Ar-Ge faaliyetleri, Burak Alüminyum'un stratejik planları dahilinde ulaşacağı hedeflerin aynası olacaktır.

Yeni üretim yöntemleri ve teknoloji üretmeye yönelik faaliyetlerin içinde barındığı bu oluşum yalnız başına şirketlerin üzerinden kalkabileceği bir oluşum değildir.  Bundan dolayı devlet bütçeleri şirketlerin yapacağı bu çalışmalara ivme kazandırmak adına kolaylıklar sağlayarak destekte bulunurlar.

Bu faaliyetler  sistematik bir temele dayanır ve sonuç odaklıdır.  Burak Alüminyum çalışmalarını destekleyen kuruluşlarla ortak platformda, ulaşmak istediği noktaya altyapısının hazır olması adına dünden programını hazırlamıştır.  Burak Alüminyum genç, üretmek için çalışan mühendis kadrosuyla programının işleyişini, var olan bilgi ve tecrübeyi kendine örnek alarak başarıyı garanti altına almıştır… 

BURAK, bu potansiyelinin farkında…

Bundan dolayı; teknolojik yapısı, geçmişten gelen tecrübesi ve genç uzman kadrosuyla BURAK, günümüz rekabet ortamında alternatifler ve çözümler sunarak avantaj sağlamaktadır.  Kurmuş olduğu AR&GE departmanında geleceğe dönük yatırımların ve iş planlarının verimli olması için çalışmalar yapmaktadır.

BURAK, proje üreten ve değerlendiren bir yapıdadır. Hazırlanan proje iş planındaki iş paketleri faaliyetlerinin adım adım icra edilmesi, sonuçların periyodik analizi ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi, müşteri isteklerine göre standartlar içinde çalışma kompozisyonlarının tayini ve bütün çıktıların üretim hattında fabrika içi standart prosedürler haline getirilmesi sağlanır. AR&GE departmanını oluşturan proje yönetim takımı nihai hedefte her zaman yapılan çalışmaların sanayi uygulaması olarak bilime kazandırılmasını seçer.

AR&GE faaliyetlerine katılan kadromuz;
  • Hasan Demir: Makine Yüksek Mühendisi
    Hüseyin Gürsoy: Makine Mühendisi
    Semih Zeydan: Makine Mühendisi
    Koray Bahşi: Makine Teknikeri


Bilginin yazılı kağıtlarda değil reel yaşamda yer edinmesi…
Türk ekstrüzyon teknolojisinde arzulanan nokta... 

BURAK bir alüminyum ekstrüzyon firmasıdır.  Ekstrüze edilmiş ürünün (profilin) mikro yapısının son ürüne olan yansımalarını bilmek önemlidir.  Ar-Ge faaliyetlerinde üretim proseslerine müdahale etmeye ve nihai ürünün mekanik ve yüzey özelliklerini optimize etmeye dair somut çalışmalar yapılmaktadır

6061, 6082, 5083 ve 7075 gibi katma değeri yüksek alaşımlardan yüksek mukavemetli ürün elde etmek için TÜBİTAKdestekli proje çalışmamız başlamıştır. Bu ne anlama gelmektedir?

Özellikle 5083 ve 7075 alaşımları kimyasal içerikleri bakımından, en sık kullanılan yumuşak ekstrüzyon alaşımları olan 6063 ve 6060 gibi  Al-Mg-Si alaşımlarından çok daha farklıdır.  Bu içerikleri sert alaşımların ekstrüzyon şartlarının bilinenden farklı uygulanmasına sebep olur.  Teknik çalışma koşullarının darlığı ve hassasiyetleri ülkemizde malesef sert alaşımların ekstrüzyonunda başarıya ulaşmayı engellemiştir.

BURAK, bu araştırma sonunda kendi prosesini geliştirdiği zaman artık Türkiye Alüminyum Ekstrüzyon Sektöründe gelecek nesiller için dev bir adım atmış olacaktır, bunun için bütün imkanlarını zorlamaktadır.

Üretim mühendislik işidir ve üretim kalitesinin standardizasyonu, yeni ürünlerin, pazarların araştırılması ve geliştirilmesi tamamen bir takım işidir.

ÇÖZÜM VE HİZMET PLATFORMU

Ürününüz çok kaliteli olabilir değil mi, Ya hizmetiniz?

Günümüzde artık ürünlerin kaliteli olması müşteri tercihlerinde yeterli olmamaktadır.  Müşteriler aldıkları ürünle beraber alış sonrası hizmette beklemektedirler.

Müşterilerimiz için varız…

Burak Alüminyum bunun farkında ve müşterilerinin problemlerini kendi problemi gibi sahiplenmekte ve çözümler sunmaktadır.  Bunun için 18 yıllık tecrübesini ve alanında uzman kadrosunu kullanmaktadır.  YapılanTeknolojik yatırımlar veAr-Ge çalışmaları müşteri ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmaktadır.

Üretim ve Ar-Ge bölümündeki uzmanlarımız teknik bilgilendirme ve ürün geliştirme   konularında  müşteri  beklentilerine  cevap vermeye hazırlan-maktadır. Sistem kısmı müşterilerimize doğru ürün, doğru uygulama ve ürün geliştirme konularında çözümler sunmaktadır.

BURAK'ın vizyonunda katma değerli nihai ürün geliştirme amacı vardır.  Beklentiler, çevresel faktörler, portföy geliştirme ve ekonomik getiriler düşünüldüğünde bu amaca ulaşmak için planlı bir çalışmanın yapılacağı yol haritası şekillenmektedir.